SafanDarley H-Brake Ultra

H-Brake Ultra

Univerzální a moderní hydraulické lisy.

  • Výběr z 19 velikostí, vysoká variabilita s dostupnou výbavou.
  • Kalené upínání horních a spodních nástrojů Wila NSCL a NSCR PREMIUM.
  • CNC řízený bombírovací stůl Wila NSCR PREMIUM.
  • Volba řídicího systému, E-Control nebo Delem.
  • Tandemová řešení s dvojitou pracovní délkou nebo s dvojitou kapacitou.

Popis technologie

Nejnovější generace H-Brake Ultra navazuje na dlouhou tradici výroby hydraulických lisů v SafanDarley, což zaručuje spolehlivou produkci s nejvyšší úrovní přesnosti a produktivity. Rám tvoří svařovaná a šroubovaná konstrukce. Robustní bočnice s vyložením C-rámu 420 mm je možné zvětšit na 800 mm, případně jako speciál i více.

Pro velmi komplexní výrobky, kde je např. potřeba jejich úplného uzavření, může být vhodným řešením „roh“ na jednom nebo druhém konci beranu. Díky tomu nedojde ke kolizi plechu s beranem.

Možnosti technologie

Vysoká variabilita lisovací síly a délky u SafanDarley H-Brake Ultra v kombinaci s dostupnou výbavou přizpůsobí lis individuálním požadavkům. Rozsah drah a počet CNC řízených os zadního dorazu umožňuje ohýbání širokého spektra výrobků.

S laserovým měřením úhlu E-Bend L Blue je už první ohyb perfektní, přesnost měření je ± 0,35°.

Software

AutoPOL BendSim Unfold

AutoPOL je výkonný offline software do kanceláře. Výhodami jsou práce v 3D prostředí, přímý import 3D modelů z CAD aplikací SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Invertor, Parasolid, Catia V4/V5, Pro/ENGINEER, Siemens NX/Unigraphics atd., maximalizace produktivity a záruka přesnosti finálního výrobku.

Programování probíhá ve třech jednoduchých a z velké části plně automatizovaných krocích.

Možnosti software

Automatizace

Součástí automatizovaných řešení je jeden nebo více robotů, které jsou vybaveny pneumatickými, magnetickými nebo mechanickými držáky výrobků. Hlavní robot může být umístěn buď na pevné pozici, nebo na pojezdových kolejnicích před ohraňovacím lisem, případně na portálu.

Systémy je možné vybavit různými doplňkovými funkcemi a technologiemi s propojením na jiné výrobní procesy před, nebo po ohraňování.

Možnosti automatizace

Ohraňovací nástroje

Moderní technologie ohraňování zvyšují produktivitu výroby. Aby mohla být tato priorita splněna, jsou k tomu nutné správné ohraňovací nástroje, upínací systémy a bombírovací stoly.

U ohraňovacích nástrojů úroveň jejich kvality garantuje použitý základní materiál, tepelné zpracování pracovních ploch, maximální zatížení, přesnost tolerancí rozměrů a rozsah nabídky tvarů, velikostí a segmentací.

Ohraňovací nástroje

Technická specifikace

SafanDarley H-Brake Ultra 175.32 175.37 175.42 175.51 175.62
Princip pohonu hydraulický
Lisovací síla 1750 kN 1750 kN 1750 kN 1750 kN 1750 kN
Lisovací délka 3230 mm 3655 mm 4250 mm 5100 mm 6120 mm
Průchod mezi bočnicemi 2740 mm 3250 mm 3760 mm 4360 mm 5100 mm
Max. otevření mezi upínáními 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm
Hloubka zadního dorazu v ose X 1100 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm
SafanDarley H-Brake Ultra 230.32 230.37 230.42 230.51 230.62
Princip pohonu hydraulický
Lisovací síla 2300 kN 2300 kN 2300 kN 2300 kN 2300 kN
Lisovací délka 3230 mm 3655 mm 4250 mm 5100 mm 6120 mm
Průchod mezi bočnicemi 2740 mm 3250 mm 3760 mm 4360 mm 5100 mm
Max. otevření mezi upínáními 715 mm 715 mm 715 mm 715 mm 715 mm
Hloubka zadního dorazu v ose X 1100 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm
SafanDarley H-Brake Ultra 320.32 320.37 320.42 320.51 320.62
Princip pohonu hydraulický
Lisovací síla 3200 kN 3200 kN 3200 kN 3200 kN 3200 kN
Lisovací délka 3230 mm 3655 mm 4250 mm 5100 mm 6120 mm
Průchod mezi bočnicemi 2740 mm 3250 mm 3760 mm 4360 mm 5100 mm
Max. otevření mezi upínáními 715 mm 715 mm 715 mm 715 mm 715 mm
Hloubka zadního dorazu v ose X 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm
SafanDarley H-Brake Ultra 400.32 400.42 400.51 400.62
Princip pohonu hydraulický
Lisovací síla 4000 kN 4000 kN 4000 kN 4000 kN
Lisovací délka 3230 mm 4250 mm 5100 mm 6120 mm
Průchod mezi bočnicemi 2740 mm 3760 mm 4360 mm 5100 mm
Max. otevření mezi upínáními 715 mm 715 mm 715 mm 715 mm
Hloubka zadního dorazu v ose X 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm

Videa (1 z 1)

Ke stažení

h-brake-175-400t-102018-gb.pdf
5 MB

Stáhnout

canmet-katalog-cz.pdf
5 MB

Stáhnout

Kontaktujte nás