Tabulové nůžky

Při stříhání na nůžkách působením vnějších sil dochází k postupnému oddělování stříhaného výrobku od základního materiálu. Tabulové nůžky jsou určené pro přímé stříhání širokého spektra typů materiálů, od minimálních tlouštěk až po silné plechy. Střižná vůle se nastavuje podle typu a tloušťky stříhaného materiálu.

Tabulové nůžky zabezpečí univerzální výrobu s čistými, přímými, přesnými a pravoúhlými střihy.

Akční model s pneumatickou podpěrou střihu.

Detail produktu

Rychlé a flexibilní stříhání s multifunkčními nůžkami.

Detail produktu

Stříhání s výhodami technologie kyvného beranu.

Detail produktu

Výkonné stříhání s kyvným beranem.

Detail produktu

Výrobci technologie