SafanDarley H-Brake Hybrid Premium

H-Brake Hybrid

Hydraulické lisy s unikátním hybridním pohonem.

  • Kompaktní a uzavřený hydraulický systém.
  • Bez olejové nádrže a potrubí, omezené riziko úniku oleje.
  • Hydraulický olej nepřichází do kontaktu se vzduchem, vysoká životnost oleje.
  • Přibližovací a zpětná rychlost až 230 mm/s, vysoká produktivita.
  • Snížená teplotní závislost, nevyžaduje chlazení oleje.

Popis technologie

Patentem chráněný unikátní hybridní pohon je revolučním v porovnání s tradičním hydraulickým pohonem. Vynikající kombinace výhod hydrauliky a elektroniky v jednom systému. Servomotor s přímým řízením zajišťuje efektivitu a hydraulika zabezpečuje sílu a trvanlivost.

Minimální objem hydraulického oleje, při lisovací síle 1700 kN pouze 15 litrů na válec. Vysoká produktivita s krátkými časy cyklů, 50% úspora elektrické energie a extrémně snížený hluk. Standardní vyložení C - rámu v bočnicích u modelů Premium a Ultra 510 mm.

Možnosti technologie

Kompaktní a rychlý SafanDarley H-Brake Hybrid s precizním polohováním beranu s odchylkou ± 0,005 mm je vhodný pro složité výrobky z tenkých i tlustých plechů. Možnost přesunu menších výrobků z velkých lisů.

Široká nabídka kombinací lisovací síly a délky ohybu. U kompaktního modelu Hybrid 110.16 s O - rámem je průchod mezi bočnicemi větší než lisovací délka.

Software

AutoPOL BendSim Unfold

AutoPOL je výkonný offline software do kanceláře. Výhodami jsou práce v 3D prostředí, přímý import 3D modelů z CAD aplikací SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Invertor, Parasolid, Catia V4/V5, Pro/ENGINEER, Siemens NX/Unigraphics atd., maximalizace produktivity a záruka přesnosti finálního výrobku.

Programování probíhá ve třech jednoduchých a z velké části plně automatizovaných krocích.

Možnosti software

Automatizace

Součástí automatizovaných řešení je jeden nebo více robotů, které jsou vybaveny pneumatickými, magnetickými nebo mechanickými držáky výrobků. Hlavní robot může být umístěn buď na pevné pozici, nebo na pojezdových kolejnicích před ohraňovacím lisem, případně na portálu.

Systémy je možné vybavit různými doplňkovými funkcemi a technologiemi s propojením na jiné výrobní procesy před, nebo po ohraňování.

Možnosti automatizace

Ohraňovací nástroje

Moderní technologie ohraňování zvyšují produktivitu výroby. Aby mohla být tato priorita splněna, jsou k tomu nutné správné ohraňovací nástroje, upínací systémy a bombírovací stoly.

U ohraňovacích nástrojů úroveň jejich kvality garantuje použitý základní materiál, tepelné zpracování pracovních ploch, maximální zatížení, přesnost tolerancí rozměrů a rozsah nabídky tvarů, velikostí a segmentací.

Ohraňovací nástroje

Technická specifikace

SafanDarley H-Brake Hybrid 110.16 Premium Premium Heavy Duty
Princip pohonu servohydraulický
Lisovací síla 1100 kN 1100 kN
Lisovací délka 1530 mm 1530 mm
Průchod mezi bočnicemi 1630 mm 1630 mm
Otevření mezi upínáními 480 mm 480 mm
Hloubka zadního dorazu v ose X 1000 mm 1100 mm

SafanDarley H-Brake Hybrid

Premium / Ultra

110.21 110.31 110.37 110.42
Princip pohonu servohydraulický
Lisovací síla 1100 kN 1100 kN 1100 kN 1100 kN
Lisovací délka 2040 mm 3060 mm 3655 mm 4250 mm
Průchod mezi bočnicemi 1550 mm 2550 mm 3100 mm 3760 mm
Otevření mezi upínáními 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm
Hloubka zadního dorazu v ose X 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

SafanDarley H-Brake Hybrid

Premium / Ultra

170.21 170.31 170.37 170.42
Princip pohonu servohydraulický
Lisovací síla 1700 kN 1700 kN 1700 kN 1700 kN
Lisovací délka 2040 mm 3060 mm 3655 mm 4250 mm
Průchod mezi bočnicemi 1550 mm 2550 mm 3100 mm 3760 mm
Otevření mezi upínáními 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm
Hloubka zadního dorazu v ose X 1100 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm

Videa (1 z 1)

Ke stažení

safandarley-h-brake-hybrid.pdf
2 MB

Stáhnout

canmet-katalog-cz.pdf
5 MB

Stáhnout

Kontaktujte nás