Coast One Bull

Model Bull

Servoelektrické lisy s vysokými lisovacími sílami.

  • Vysoce precizní uzavřený O – rám.
  • Přesnost polohování beranu ± 0,002 mm, bez ohledu na teplotu okolí.
  • Výběr ze dvou modelů s vysokou lisovací sílou.
  • Minimální hlučnost, vhodné pro malé prostory a obytné zóny.
  • Kompaktní konstrukce lisů.

Popis technologie

Přenos lisovací síly kuličkovými šrouby garantuje extrémní přesnost polohování a je velmi šetrný k životnímu prostředí. Jde o velmi jednoduchý a spolehlivý systém, servisní resp. údržbové náklady jsou skutečně zanedbatelné. Absence hydrauliky vylučuje nákladné výměny oleje, filtrů, těsnění a eliminuje kontaminaci výrobku.

Uzavřený O – rám je vhodnější pro vyšší lisovací síly. Oproti otevřenému C – rámu eliminuje vertikální a horizontální vychýlení, i při nižší váze rámu se dosahuje vyšší přesnost.

Možnosti technologie

Kompaktní Coast One Bull s O – rámem je řešením, kdy je potřebná vysoká tonáž v kombinaci s vynikající přesností.

V tomto segmentu neexistuje konkurenční lis, žádný jiný výrobce nedokáže nabídnout takovou kombinaci vysoké lisovací síly, kompaktních rozměrů a přesnosti polohování beranu.

Software

AutoPOL BendSim Unfold

AutoPOL je výkonný offline software do kanceláře. Výhodami jsou práce v 3D prostředí, přímý import 3D modelů z CAD aplikací SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Invertor, Parasolid, Catia V4/V5, Pro/ENGINEER, Siemens NX/Unigraphics atd., maximalizace produktivity a záruka přesnosti finálního výrobku.

Programování probíhá ve třech jednoduchých a z velké časti plně automatizovaných krocích.

Možnosti software

Automatizace

Součástí automatizovaných řešení je jeden nebo více robotů, které jsou vybaveny pneumatickými, magnetickými nebo mechanickými držáky výrobků. Hlavní robot může být umístěn buď na pevné pozici, nebo na pojezdových kolejnicích před ohraňovacím lisem, případně na portálu.

Systémy je možné vybavit různými doplňkovými funkcemi a technologiemi s propojením na jiné výrobní procesy před, nebo po ohraňování.

Možnosti automatizace

Ohraňovací nástroje

Moderní technologie ohraňování zvyšují produktivitu výroby. Aby mohla být tato priorita splněna, jsou k tomu nutné správné ohraňovací nástroje, upínací systémy a bombírovací stoly.

U ohraňovacích nástrojů úroveň jejich kvality garantuje použitý základní materiál, tepelné zpracování pracovních ploch, maximální zatížení, přesnost tolerancí rozměrů a rozsah nabídky tvarů, velikostí a segmentací.

Ohraňovací nástroje

Technická specifikace

Coast One Bull 12 15
Princip pohonu servoelektrický
Lisovací síla 1000 kN 1500 kN
Lisovací délka 1320 mm 1620 mm
Průchod mezi bočnicemi 1390 mm 1690 mm
Otevření mezi upínáními 485 mm 485 mm
Hloubka zadního dorazu v ose X 750 mm 750 mm

(1 z 1)

Ke stažení

coast-one-bull.pdf
2 MB

Stáhnout

canmet-katalog-cz.pdf
5 MB

Stáhnout

Kontaktujte nás