Srdcem úspěchu Alliance Laundry Systems jsou technické inovace. Proč vsadili na CNC lis SafanDarley a společnost Canmet?

Značka Primus je přední světový výrobce průmyslové prádelenské techniky, který působí v oboru již přes 100 let a je součástí Alliance Laundry Systems. Společnost používá výhradně technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí a optimálně využívají veškeré potřebné zdroje. Na informace o společnosti, produktech a o zajímavých informacích z trhu čištění a ošetřování látek jsme se zeptali pana Petra Matějky, technology and research center managera společnosti. 

Vaše společnost Alliance Laundry CE s.r.o. je, pane Matějko, součástí Alliance Laundry Systems. Jaká je historie vaší společnosti? 

Naše společnost ALS se zrodila v Riponu, ve státě Wisconsin (USA) v roce 1908. Od té doby tam a také v globálním spektru vylepšujeme a vynalézáme nové způsoby čištění a ošetřování látek. V oboru praní vidíme zářnou budoucnost. Potřeby čistého a voňavého prádla zde byly, jsou a budou…. To je bezpochyby. Toto nám dává možnosti investovat a rozvíjet se, dle potřeb trhu, a to nejen současných, ale i těch budoucích. 

Jaké výhody vaší společnosti přináší být součástí Alliance Laundry Systems? 

Být součástí nadnárodní společnosti, která se navíc transformuje v globální a spektrálně velkou korporátní společnost, je pro nás velmi přínosné. Zamyslím-li se nad posledními čtyřmi roky, tak společnost úspěšně dokončila řadu projektů, například tvorbu nových prádelenských strojů, tak učinila i nemalé kapitálové investice do rozvoje společnosti u nás v Příboře. Zejména bych zmínil vybudování nové vědecko-technologicky výzkumného centra, které  je srdcem komplexního vývoje společnosti. 

Tyto investice jsou pro nás důkazem toho, že společnost se dynamicky rozvíjí a k tomu i další projekty do budoucna jednoznačně poukazují na kladný přínos naší Akvizice s ALS. Ve společnosti Alliance Laundry Systems dosahujeme špičkových výkonů ve všech činnostech s podporou čtyř strategických pilířů: 

  • postavení preferovaného partnera dosažené poskytováním bezkonkurenční přidané hodnoty všem zákazníkům
  • vytváření kultury inovací
  • urychlování transformace na kulturu globální společnosti
  • získávání a rozvíjení výjimečných talentů

Vaše výrobky a technologie pomáhají v různých oborech – ve zdravotní péči, pohostinství, ve správě objektů a v komerčních i samoobslužných prádelnách. Jaké vnímáte rozdíly v těchto segmentech, a naopak co mají společného?

Každý z těchto segmentů má z hlediska správného technického – technologického vybavení v sobě něco specifického. Zmínil bych zejména zajímavý segment praní zdravotnického prádla. Celkově toto vyžaduje striktně následovat potřebné standardy pro chemotermodezinfekční praní a s tím spojené moderní strojové vybavení, správnou chemii a oborové postupy.

Další ze segmentů, který stojí za zmínku, je komerční prádelenství. Zde se naopak snažíme přinášet nové technologie a inovativní činnost v oblasti strojového učení strojů, automatizaci a monitoring. Samozřejmě, že i další segmenty jsou pro nás velmi důležité a klademe velký důraz na spokojenost našich zákazníků.

Vaše průmyslové pračky, žehliče a sušiče značky Primus můžeme najít po celém světě v klasickém provedení i ve velmi netradičním. Mám teď na mysli nejrychleji expandující malajskou skupinu prádelen BubbleLab, která přináší do samoobslužných prádelen úplně novou svěží atmosféru. Jedná se spíše o specifické asijské pojetí nebo se podle vás tento styl dostane i do Evropy? 

BubbleLAB je dle mého názoru spíše projekt namířený na malajský trh. Nemám podrobné informace o podnětu a budoucích plánech tohoto projektu z hlediska rozvoje dále, ale myslím si, že to bude jeden z mnoha projektů s dobrým kontextem a zaměřením spíše na rozvoj franšízingu samoobslužných prádelen. Osobně tyto nápadité projekty podporuji přináší to do naše segmentu zpestření a určitě další podněty pro zlepšení a zkvalitnění, například personalizaci služeb. 

V EU, USA a podobně je celá řada zajímavých projektů v našem odvětví. Zmínil bych z nich třeba zajímavou technologii XEROS – Hydrofinity nebo praní v Ozonové vodě, a podobně. Každá z nich má svůj specifický cíl a je v něčem zajímavá.

Na jedné straně přicházejí nové technologie a na druhé straně nové požadavky zákazníků. Jaké novinky očekáváte v tomto oboru v nejbližší době ve světě a u nás? 

Nové technologie versus požadavky trhu - to je vždy patřičná a zajímavá alchymie. Když se na to podíváte z hlediska zákazníků, ti by zajisté chtěli moderní a nadčasové věci i v naší oblasti výrobků, avšak i my, jakožto výrobce těchto technologií, se na to celé musíme dívat z hlediska patřičného obchodního případu. 

Naše společnost si zakládá na spokojenosti zákazníků. Proto i my přinášíme nové technologie v oblasti komerčního praní. Třeba samotná, ne zcela nová, ale pořád zajímavá technologie „Wet Cleaning“ – Mokré čištění, která by měla být vedle chemického praní další lepší a šetrnější alternativou, jak šetrně vyprat specifické druhy prádla, které se běžným praním mohou poškodit. 

Další technologie můžou být třeba v oblasti IT nebo intuitivní učení ovládání pracích strojů (například prediktivní údržba). Technologií je celá řada, možná promptnější s inovacemi bude oblast domácího praní, kde spotřebitelé mnohem efektivněji naslouchají novým nápadům výrobcům, mnohdy zcela zbytečným, jen aby dokázali výrobek efektivněji prodat. Proč také ne? Je to oblast se zcela odlišným počtem konečných spotřebitelů. 

Já jsem tak trochu skeptik vůči nadčasovým technologiím, které zde vznikají možná někdy neuváženě jen proto, aby byly. Je zapotřebí si uvědomit, že ne každý nápad z oblasti inovací bude zákazníky dále podporován a následován. Ale stále máme historicky daná jasná pravidla, jak má základní prací technologie a postup vypadat. Zde poukazuji na celosvětově známý „Sinner Circle“. Správně nastavený prací program, dostatek vody, teplota, čas a daná chemie nám vždy dodá kvalitně vyprané prádlo. 

V posledních letech Alliance Laundry Systems investovala více než 300 milionů dolarů na výzkum a vývoj (R&D) pro zrychlení a zjednodušení praní. K tomu je třeba využívat kvalitní stroje a technologie. Jistě i proto využíváte stroj SafanDarley E-Brake od společnosti Canmet. K jakému účelu tento stroj používáte? 

CNC ohraňovací lis společnosti SafanDarley, model E-Brake 35 je od samého počátku užívání velmi nápomocen k urychlení procesu vývoje nového produktu. Naše společnost má za cíl zpřesňovat a ucelovat vývojové procesy v širším spektru. 

Tento stroj nám umožňuje připravovat díly pro stavbu prototypů právě v místě samotné montáže. Velkou výhodou je také 3D software AutoPOL, který nám celý proces ohýbání jen zpřesní a urychlí.

Proč jste si u tohoto stroje vybrali společnost Canmet? A jak byste zhodnotil tuto spolupráci?

Společnost Canmet není z důvodů velmi dobrého zavedení na českém trhu v oblasti strojního ohýbání zapotřebí dlouze představovat. Má zpětná vazba na komplexní spolupráci - od oslovení společnosti pro vypracování cenové nabídky, po samotné jednání a finální dodávku hodnotím jen velmi, velmi kladně. 

Profesionální jednání obchodního manažera a technická znalost dané problematiky v našem sektoru potřeb ohýbání mne zcela jistě přesvědčila, že to má být právě společnost Canmet, která se stane naším partnerem pro nákup nového CNC ohraňovacího lisu

V současné době dokončujete továrnu v Thajsku. Jaký byl k této investici podnět, jaké výrobky zde budete vyrábět a v jakém stádiu je továrna nyní? 

Tak trochu jsem doufal, že tuto otázku dostanu položenou. Proč? Právě proto, protože jsem na tento projekt velmi pyšný. Jsem od samého počátku součásti core týmu, který se na celé projekci a výstavbě podílí. Mám na starosti výstavbu a řízení dalšího vědecky-technologického výzkumného centra i v Thajsku. 

Podnětem k této investici bylo a stále je komplexní cíl navýšení globální produkce – obratu. To je z celé podstaty věci jasné. Naše společnost má za strategický cíl zvýšit celkový obrat, a to je podmíněno navýšením výrobních a vývojových kapacit. V Thajsku se zatím budou vyrábět stroje ze současné americké modelové produkce. Nyní je továrna ve stádiu finálního dokončení. 

Zrovna jsme začali stavět první stroje pro ověření funkčnosti výrobních linek, kde budeme pokračovat v dalších ověřovacích sériích, abychom mohli v následujících měsících začít vyrábět pro „Asia – Pacific“ trh. 

Dovolím si podoktnout, že fyzická výstavba započala v červenci 2018 a nyní, v březnu 2019, je továrna před finálním dokončením. To je dle mého názoru opravdu úctyhodné. 

Na jaké další vaše novinky se mohou, pane Matějko, vaši zákazníci v letošním roce těšit? 

Naší zákazníci se mohou těšit na novinky v oblasti pracích strojů a sušičů, ale nerad bych nyní předcházel událostem. Rád bych zachoval profesionalitu a koncepci vývoje naší společnosti. Zcela jistě bude součástí těchto projektů i náš nový a profesionální CNC ohraňovací lis, Safan Darley E-Brake 35, dodaný společností Canmet. Tímto bych rád všem poděkoval za spolupráci a profesionalitu. 

Stroje zmíněné v článku

E-Brake Premium

Léty osvědčena a originální technologie servoelektrického pohonu.

více

Máte otázky? Poradíme vám, jaké zařízení nejlépe využijete. Napište nám a obratem se ozveme zpět.

Sledujte, na čem pracujeme