Začali s 12 tisíckami korún vo vrecku, dnes má ich firma ISOTRA cez 500 zamestnancov a miliardový obrat

Spoločnosť ISOTRA sa zaoberá vývojom a výrobou kompletnej tieniacej techniky od interiérových žalúzií cez exteriérové až po verandy alebo pergoly. Dnes je vnímaná ako jeden z technologických lídrov v oblastí žalúzií a roliet nielen v Česku. Čím si to zaslúžila a aký bol proces jej vývoja? Zodpovedá spoluzakladateľ firmy Bohumír Blachut.Za akých podmienok ste, pán Blachut, zakladali vašu spoločnosť? 

V čase po nežnej revolúcii som náhodou narazil v tlači na inzerát, v ktorom súkromná firma zháňala po celom Česku montérov pre montáž silikónového tesnenia do okien a dverí (do tej doby bol u nás známy iba Kovotěs).

Nemal som žiadne peniaze (skôr dlhy za novostavbu rodinného domu) ani priestory, ale mal som obrovskú chuť niečo robiť a niečo vytvoriť. A tak sme s Erichom Stavařem predali knižky ČS z kupónovej privatizácie za 12 tisíc korún.

Takto vyzbrojení sme sa pustili do podnikania. Nejakú dobu sme jazdili po rodinných domoch a bytoch a montovali tesnenia. Zákaziek bolo veľa a pracovali sme denne od rána až do večera, veľakrát aj cez víkend. Pomáhali nám aj naši kamaráti, pretože také množstvo práce sme nedokázali sami zvládnuť. 

Z toho vyplýva, že ste museli niečo zmeniť.

Áno. Ale vyplynulo to zo situácie. Zákazníci sa totiž často pýtali na žalúzie do okien, či ich tiež montujeme. Na žalúzie bol vtedy poradovník s čakacou dobou - cca dva roky. A už bola myšlienka na svete! V roku 1992 sme založili firmu ISOTRA s.r.o. podľa ISO (od slova isolation - izolácie) a TRA (od slova trade - obchod) so sídlom v Bolatice - Borové.

Vypratal som garáž vo svojom dome a kúpil prvé komponenty na žalúzie aj hotové žalúzie v Poľsku. Do pomoci sa zapojila celá naša rodina, dokonca aj naši otcovia, a to bez nároku na mzdu.

Ale to mohlo byť asi len dočasné riešenie. Kedy vám tieto priestory a malý počet pracovníkov prestal stačiť? 

Už čoskoro, v roku 1993. Vtedy sme prvýkrát prijali do pracovného pomeru nášho prvého zamestnanca, v garáži sme začali vyrábať prvé žalúzie a spolu s tesnením ich aj montovali zákazníkom. Ešte v tom istom roku sme dosiahli obrat 5 miliónov korún a otvorili podnikovú predajňu v Ostrave.

Výroba bola prevedená z domácej garáže do priestorov v nájme v JRD Bolatice. Rok 1994 bol v znamení dynamického rastu dopytu po našich interiérových žalúziách. Už sme mali 45 zamestnancov s ročným obratom 25 miliónov korún. Vtedy sme sa prvýkrát ako návštevníci išli pozrieť na medzinárodný veľtrh tieniacej techniky R + T v Stuttgarte a pozerali na všetko ako Alenka v ríši divov. V roku 1995 sme sa rozhodli vyrábať vlastné komponenty k žalúziám aj k iným výrobkom tieniacej techniky.

Zakúpili sme svoju prvú budovu v Rohove, čo predtým bývala Jednota, a do nej prvé tri vstrekovacie lisy a prvé stroje vlastnej nástrojárne. To už sme mali 76 zamestnancov a náš ročný obrat sa vyšvihol na 49 miliónov korún.

Existujúce priestory už nám opäť nemohli stačiť, preto bola v roku 1996 výroba žalúzií presunutá do priestorov v nájme v Chuchelné v budove vedľa stanice do prvého poschodia súčasného Tempa. Staral som sa o techniku, výrobu a vývoj, Erich sa staral o obchod a ekonomiku.

Dá sa povedať, ktoré obdobie bolo pre vašu spoločnosť prelomové?

Určite rok 2004, čo bol určitý medzník. V tom čase sme mali 307 zamestnancov s ročným obratom 217 miliónov korún. Vtedy sme zakúpili súčasný výrobný areál v Opave v snahe dostať po 12 rokoch podnikania celú firmu na jedno miesto.

Celý areál bol v zúboženom stave - väčšina budov nebola, vzhľadom k svojmu poškodeniu, spôsobilá prevádzky. Rekonštrukcie boli realizované postupne a svojpomocne. Na kompletnú zákazku pre stavebnú firmu sme nemali dosť peňazí.

V nasledujúcich rokoch sme zmenili právnu úpravu spoločnosti na ISOTRA a.s. a exportovali už do 46 krajín sveta. Okrem Európy i do Japonska, Južnej Kórey, Austrálie, Izraela alebo Libanonu. Zároveň sme tiež začali používať najnovšie 3D technológie a tiež sme sa aktívne zúčastnili medzinárodných veľtrhov v Európe i mimo Európy.

Kedy a akým spôsobom ste začali spoluprácu so spoločnosťou Canmet a ako pokračuje do dnes?

So spoločnosťou Canmet sme začali spolupracovať na konci roka 2017, a to na základe prevzatia technického servisu na stroj RAS Flexibend.

Čo si na tejto spolupráci najviac ceníte?

Spoločnosť Canmet je schopná ponúknuť veľmi rýchlu odpoveď na riešený problém a oceňujeme najmä flexibilný prístup k servisu.

Aké typy vašich výrobkov sú medzi zákazníkmi najžiadanejšie?

Zásadný dopyt je po exteriérových typoch zatienenia, a to najmä vonkajšie žalúzie s ohľadom na energetickú úsporu. Na vzostupe sú ďalej screenové rolety, zatienenie pre zimné záhrady a pergoly. Z pohľadu interiérov sú to predovšetkým látkové systémy.

Aké trendy vnímate vo svojom odbore?

Všeobecne je trendom exteriérové tienenie a jeho vplyv na energetickú bilanciu budov, vrátane rešpektovania pasívneho štandardu, čo je zrejmé aj na zákazkách v našej spoločnosti. Do popredia sa ďalej dostávajú screenové rolety v zipsovom prevedení.

Stroje zmíněné v článku

FLEXI2bend

Priemyselné aplikácie s maximálnou flexibilitou. Pre jedinečné a zložité výrobky s vysokou pridanou hodnotou.

více

Máte otázky? Poradíme vám, jaké zařízení nejlépe využijete. Napište nám a obratem se ozveme zpět.

Sledujte, na čem pracujeme