Vysekávacie lisy

Princípom vysekávania je delenie materiálu vzájomným pôsobením razníka, matrice a vysekávaného materiálu. Na tvar, presnosť a kvalitu vysekaných hrán majú vplyv mechanické vlastnosti materiálu, strižná vôľa, technický stav nástrojov a vysekávacieho lisu.

Vysekávanie je vďaka jeho univerzálnosti jednou z najrozšírenejších metód spracovania plechu. Okrem vysekávania otvorov a vonkajších kontúr je možné aj tvárnenie závitov, ohýbanie a odihlenie hrán.

Manuálne ovládanie

Vyštipovacie lisy s pevným uhlom 90°.

Detail produktu
Manuálne ovládanie

Vyštipovacie lisy s nastaviteľným uhlom 30° - 120°.

Detail produktu
Manuálne ovládanie

Manuálne vysekávacie lisy s nástrojovým systémom Trumpf.

Detail produktu
CNC riadenie

Vysekávacie lisy s rotáciou všetkých nástrojov.

Detail produktu
CNC riadenie

Vysekávacie lisy až s tromi hlavami.

Detail produktu
CNC riadenie

Vysekávacie lisy s automatickou výmenou nástrojov.

Detail produktu
CNC riadenie

Vysekávacie lisy kombinované s HiFocus plazmou.

Detail produktu

Výrobcovia technológie