Ohraňovacie lisy

Pri najčastejšie používanom vzduchovom ohýbaní je veľkosť uhla ohybu vyrobeného na ohraňovacom lise závislá od hĺbky prieniku razníka do matrice. Postupným ohýbaním sa vyrábajú požadované tvary profilov. Pri kombinácii pozitívnych a negatívnych ohybov je nutné otáčať s výrobkom.

Maximálna hrúbka ohýbaného materiálu je závislá od pevnosti materiálu, dĺžky ohybu, použitých nástrojov a maximálnej lisovacej sily ohraňovacieho lisu.

Novinka
Servoelektrický pohon

E-Brake Standard

Špičkový stroj pre každého.

viac
Servoelektrický pohon

E‑Brake Premium

Majster efektivity, ergonómie a ekológie.

viac
Servoelektrický pohon

E‑Brake Ultra

Najvyšší možný štandard u servoelektrických lisov.

viac
Servoelektrický pohon

E‑Brake HD Ultra

Servoelektrické lisy pre Heavy Duty segment až do 3 000 kN.

viac
Hydraulický - hybridný pohon

H‑Brake Hybrid

Hydraulické lisy s unikátnym hybridným pohonom.

viac
Hydraulický pohon

H‑Brake Ultra

Univerzálne a moderné hydraulické lisy.

viac
Hydraulický pohon

H‑Brake HD Ultra

Špeciálne riešenia a Heavy Duty segment až do 12 500 kN.

viac
Servoelektrický pohon

Model C

Servoelektrické lisy pre menšie výrobky.

viac
Servoelektrický pohon

Model Bull

Servoelektrické lisy s vysokými lisovacími silami.

viac

Sledujte, na čom pracujeme