Spracovanie plechových zvitkov

Pri vysekávaní ide o metódu, ktorá je efektívnejšia ako je tomu u iných metód vysekávania. Pracuje sa plne automaticky a s cievkou plechu, kde sú výrobky optimálne vyskladané. Pri rozšírení o flexibilné ohýbanie je konečný výrobok kompletne vyrobený v jednej výrobnej linke.

Priamy tok materiálu bez vyrovnávacieho skladu znižuje potrebnú výrobnú plochu. Výrazne znížená manipulácia s výrobkami eliminuje ich možné poškodenie.

Vysoko efektívne a flexibilné vysekávanie.

Detail produktu

Flexibilné a presné ohýbanie profilov, panelov a opláštení.

Detail produktu

Tigrí skok v produktivite a využití materiálu.

Detail produktu

Výrobcovia technológie