PivaSystem

Tigrí skok v produktivite a využití materiálu.


1 / 1

PivaSystem

Tigrí skok v produktivite a využití materiálu.

  • Výrobná linka šetrí podlahovú plochu a prácu operátorov.
  • Priamy tok materiálu bez skladu.
  • Zníženie potrebnej manipulácie eliminuje poškodenia výrobkov.
  • Finálne výrobky sa vyrábajú v jednom procese.
  • Iba 1/3 bežne potrebných cyklových časov.

Popis technológie

Linky PivaSystem kombinujú všetky výhody PivaPunch a PivaBend do jednej úplne automatizovanej výrobnej linky. Efektívna a flexibilná produkcia finálnych výrobkov priamo z cievky plechu v jednej výrobnej línii a bez potreby skladu, alebo prerušenia výrobného cyklu.

Všetky časti linky sú optimálne navrhnuté a vyriešené pre splnenie požiadaviek na výrobky, objemy výroby, flexibilitu a logistiku. Ďalšie možnosti pri integrácii dokončovacích technológií, napr. bodového zvárania, špeciálneho tvarovania, fóliovania.

Možnosti technológie

Výrobné linky PIVATIC PivaSystem sú určené pre prácu v nepretržitej prevádzke 24/7, s minimalizovanou potrebou prítomnosti operátorov. Po analýze výrobkov je každá linka navrhnutá ako jedinečná a prispôsobená individuálnym požiadavkám.

Ideálne aj pre rozmerné výrobky, ktoré sa nedajú stohovať a zaberajú veľa miesta. Výrobky idú priamo na montáž.

Vysekávacie nástroje

Pri vysekávaní často žiadne dve aplikácie nie sú rovnaké a každá požiadavka je iná. Dokáže ich splniť komplexná ponuka nástrojov a nástrojových systémov, ktorá je zameraná na maximálnu optimalizáciu produktivity a výrobných postupov.

Konštrukcia nástrojov, prémiové nástrojové ocele, povlaky a šírka sortimentu výrazne zvyšujú výkonnosť vysekávacích lisov pri vysekávacích a tvárniacich aplikáciách.

Vysekávacie nástroje

Videá (1 z 1)

Na stiahnutie

Pivatic
6MB

Stiahnuť

Canmet SK
1MB

Stiahnuť

Kontaktujte nás

Sledujte, na čom pracujeme