Ponúkané technológie

Naším zameraním a hlavnou činnosťou je predaj technológií na spracovanie plechu. V tejto sekcii sú uvedené všetky technológie, ktoré máme v predajnom portfóliu – od delenia materiálu na tabuľových nožniciach, cez úkony vykonávané na laseroch a vysekávacích lisoch, až po ohýbanie pomocou lisov a ohýbacích strojov. V drvivej väčšine sa jedná o spracovanie tabuľového plechu, ale taktiež o spracovanie zo zvitkov, vrátane dodania nástrojov k jednotlivým technológiám.