Stroje pre rovnanie výrobkov

Rovnaný materiál prechádza medzi kazetami s hornými a spodnými rovnacími valcami, ktoré sú podoprené optimálnym počtom podperných kladiek. Pri rovnaní sa materiál striedavo v obidvoch smeroch dostáva cez medzu klzu. Rovnaním sa uvoľnia aj vnútorné pnutia a výrobky sa následne jednoduchšie a presnejšie spracúvajú.

Vynikajúce a konštantné výsledky rovnania vďaka elektromechanickému riadeniu rovnacej medzery a servoelektrickému pohonu.

Presné a účinné rovnanie.

Detail produktu

Výrobcovia technológie