AutoPOL BendSim Unfold

Výkonné programovanie ohraňovacích lisov.


MOŽNOSŤ ZÁPOŽIČKY
1 / 1

AutoPOL BendSim Unfold

Výkonné programovanie ohraňovacích lisov.

  • Práca v plnom 3D prostredí s importom 3D modelov a 2D výkresov.
  • Automatická voľba vhodných nástrojov a ohýbacích sekvencií.
  • 3D simulácia so statickou aj dynamickou kontrolou možných kolízií.
  • Export ideálneho DXF rozvinu pre laserové alebo vysekávacie centrá.
  • Možnosť dávkového spracovania viacerých súborov súčasne.

Potrebujete radu? Využite našu bezplatnú konzultáciu

Radi s vami preberieme špecifické požiadavky vašej výroby a navrhneme riešenie, ktoré sa oplatí.

 Napište nám

Potrebujete radu? Využite našu bezplatnú konzultáciu

Radi s vami preberieme špecifické požiadavky vašej výroby a navrhneme riešenie, ktoré sa oplatí.

 Napište nám

Popis technológie

AutoPOL BendSim Unfold

AutoPOL je výkonný offline software do kancelárie. Výhodami je práca v 3D prostredí, priamy import 3D modelov z CAD aplikácii SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Invertor, Parasolid, Catia V4/V5, Pro/ENGINEER, Siemens NX/Unigraphics atď, maximalizácia produktivity a garancia presnosti finálneho výrobku.

Programovanie prebieha v troch jednoduchých a z veľkej časti plne automatických krokoch.

1. Import a rozvinutie 3D modelu.

Rozvinutie 3D modelu do 2D tvaru a návrh možných riešení s ohýbacími sekvenciami, nastaveniami dorazov, potrebnými pracovnými stanicami a výberom optimálnych nástrojov, návrhom segmentácie a umiestnenia. V nastaveniach umožňuje zadefinovať priority, napr. preferované nástroje, minimum otáčania a rotácie s výrobkom, prácu na staniciach, využívanú dorazovú plochu. V každom kroku automatického návrhu je možná optimalizácia programu v manuálnom režime, napr. upraviť ohýbacie sekvencie, zmeniť nástroje, dorazovú plochu.

2. Simulácia ohýbania.

Kompletná simulácia 3D ohýbania so statickou aj dynamickou kontrolou kolízií s nástrojmi, vrátane kontroly prienikov razníkov do matríc, aby napr. pri práci na staniciach nedošlo k ich kolízii. Pri kontrole zohľadní aj odpruženie materiálu pri ohybe a overí možné kolízie s časťami ohraňovacieho lisu, ako je dorazový systém, baran, stôl.

3. Export dát pre výrobu.

Vygenerovanie NC programu pre daný ohraňovací lis, výpis programu v PDF a DXF ideálneho rozvinu. Rozvin je skalkulovaný so správnym skrátením pre konkrétne ohraňovacie nástroje a priamo použiteľný pre laserové alebo vysekávacie centrá vo vlastnej výrobe alebo v kooperácii. Po ohnutí bude mať výrobok presné rozmery ako bola požiadavka na vstupnom modeli. Súčasťou výstupných dát je aj presný odhad času potrebného na ohraňovanie.

Na riadiacom systéme s duálnou alebo rozdelenou obrazovkou sa na spodnej obrazovke zobrazí NC program so simuláciou ohýbania. Na hornej obrazovke sa paralelne zobrazia ďalšie údaje, ako je výkres výrobku, výpis programu, video, fotografie, poznámky, atď.

AutoPOL je vhodný najmä pre prototypovú, zákazkovú a malosériovú výrobu, kde sa stráca veľa času programovaním na lise. Offline programovanie maximalizuje produktivitu, programátor v kancelárii vytvorí ideálny program bez potreby odstávky lisu. Kompletné spracovanie programu od importu 3D modelu až po vygenerovanie výstupných dát trvá niekoľko minút. Užívateľsky je AutoPOL veľmi príjemný, na zaškolenie sú dostatočné iba 2 dni.

Štandardný paket obsahuje import a unfold 3D modelov z CAD aplikácií vo formátoch STEP, SAT, IGES, IGS, ale aj 2D výkresov vo formátoch DXF, DWG. K je Designer paket s možnosťou kreslenia jednoduchých tvarov v 2D a 3D prostredí.

Videá a referencie (1 z 1)

Na stiahnutie

AutoPOL
1MB

Stiahnuť

Canmet SK
5MB

Stiahnuť

Máte otázky? Poradíme Vám, aké zariadenie najlepšie využijete. Napíšte nám a obratom sa ozveme späť.

Sledujte, na čom pracujeme