Servoelektrické lisy SafanDarley majú nízku spotrebu a minimálne náklady na údržbu celých 11 rokov prevádzky, oceňuje Martin Baumruk

Martin Baumruk prebral firmu po otcovi v roku 2006, keď mal 23 rokov a úspešne ju riadi dodnes. BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. vyrába sériové súčasti stavebných a poľnohospodárskych strojov, komponenty pre lokomotívy, elektromotory alebo medicínske vybavenie. Zameriavajú sa na dodávky dielov s pridanou hodnotou - od spracovania surového materiálu až po montáž výrobku - čím reagujú na dopyt komplexných služieb náročných zákazníkov. Aké technológie a stroje na to využívajú?Budúci rok oslávi vaša rodinná firma BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. celých 30 rokov od svojho založenia. Ako firma vznikla a aké boli kľúčové momenty v jej histórii? 

Spoločnosť zakladal môj otec v čase, keď ja som mal ešte len osem rokov. Firmu som prevzal v roku 2006 vo veku 23 rokov. Začiatky boli ale veľmi ťažké. Sám si neviem predstaviť, že by som sa ako môj otec v čase, keď bol riaditeľom strojárskej firmy o cca 250 zamestnancoch, rozhodol založiť zámočnícku firmu o dvoch ľuďoch, kde by som po práci v popoludňajších hodinách chodil zvárať a montovať zábradlie alebo rôzne kovové konštrukcie.

Verím, že to bola akási túžba po samostatnosti a potreba skúsiť niečo, čo 40 rokov nebolo možné. Všetko bolo vtedy nové a nikto nemal moc predstavu, čo podnikaním môže získať, alebo naopak stratiť. Od tej doby sa firma postupne rozrastala do dnešnej podoby, kedy zamestnávame viac ako 110 zamestnancov. Míľnikov bolo oveľa viac, ale to by bolo nad rámec tohto článku.

Vyrábate sériové súčasti stavebných a poľnohospodárskych strojov, a tiež komponenty pre koľajové vozidlá, predovšetkým lokomotívy. Môžete uviesť vaše najväčšie a najzaujímavejšie zákazky?

V skutočnosti je náš záber o niečo širší. Dodávame okrem iného komponenty do zdravotníctva, do bránových systémov, do rôznych výrobných a strojných zariadení alebo pre výrobcov elektromotorov a iné. Snažíme sa dodávať skôr diely s vyššou pridanou hodnotou, kde sme schopní čo najviac využiť relatívne širokú základňu našich výrobných technológií. Medzi najzaujímavejšie zákazky v poslednej dobe patrí napríklad mnohoročný projekt na dodávku nosných teleskopických stĺpikov pre mobilné operačné stoly. 

Iný zaujímavý projekt predstavuje presné obrábanie a zváranie nerezových krytov pre mlynčeky na kávu, ktorých vyrábame desaťtisíce ročne. Najväčší podiel na obrate však stále majú bežné zvárané a obrábané komponenty pre stavebné stroje, kde sa snažíme využiť automatizáciu, ako v oblasti delenie materiálu, tak vo zváraní aj obrábaní.

Ste držiteľmi mnohých odborových certifikátov kvality. V roku 2019 ste navyše dostali Certifikát finančnej stability CZECH Stability Award pod záštitou Czech Top 100. Aké kritériá bolo potrebné splniť a aký vplyv bude mať tento certifikát na vašu spoločnosť nielen v tomto roku?  

Ide o hodnotenie dlhodobej stability ekonomického vývoja jednotlivých firiem. Podľa našich informácií sa vychádza primárne z účtovných dát, ale veľkú úlohu hrajú tiež mäkké ukazovatele, napríklad status rodinnej firmy a podobne. Výstupom hodnotiaceho modelu je známka na desaťstupňovej škále, kde tri najlepšie možné hodnotenia sú AAA, AA, respektíve A. My sme za rok 2017 získali stupeň AAA, za ktorý sme veľmi radi.

Nepredpokladám však, že by toto hodnotenie malo na existujúcich zákazníkov nejaký vplyv. S väčšinou zákazníkov spolupracujeme aj desiatky rokov a hodnotia nás podľa toho, akú udržiavame úroveň kvality, plníme termíny alebo ako sme flexibilní. Môže to mať určitý vplyv pri prvom kontakte s novými zákazníkmi, ale tých je niekoľko za rok, takže nepredpokladám, že by pre nás akékoľvek ocenenie predstavovalo zásadnú zmenu v získaní nových zákaziek.

Samozrejme máme z podobných ocenení zakaždým veľkú radosť, ale ide predovšetkým o uznanie práce našich zamestnancov. Veríme, že aj oni ocenia, že pracujú v stabilnej spoločnosti.

Nie je časté, aby firma vášho rozsahu ponúkala komplexné služby, teda od spracovania výrobku od surového materiálu až po jeho finálnu montáž, navyše priamo vo vašej spoločnosti. To iste vytvára potrebu mať veľký rozsah kvalitných a rôznorodých strojov. Aké z nich využívate najčastejšie?

Ako uvádzate, snažíme sa týmto odlišovať. Chceme tým ponúknuť aj väčším a náročnejším zákazníkom komplexné služby, ale stále zostať dostatočne flexibilní. Nie sme potom nútení dodávať len jednoduché polotovary iným výrobcom, kde je pridaná hodnota výrazne nižšia. Tento spôsob je však náročný nielen na rozsah strojného vybavenia, ale aj na celé konanie firmy, informačný systém, bez ktorého by sme neboli schopní množstvo dielov a operácií skoordinovať.

Snažíme sa využívať všetky skupiny strojov (spracovanie plechu prostredníctvom laserov a ohraňovacích lisov, delenie a ohýbanie rúrok, CNC obrábanie, robotické zváranie a povrchové úpravy ako tryskanie a lakovanie) približne rovnomerne. Zákazkám, ktoré sú príliš jednostranné, sa snažíme vyhnúť, pretože by potom pracovisko nebolo kapacitne schopné zásobovať zvyšok firmy.

Niektoré stroje nakupujete aj u spoločnosti Canmet. Z akých dôvodov ste sa rozhodli práve pre tohto dodávateľa? Ako by ste zhodnotil túto spoluprácu?

Od spoločnosti Canmet vlastníme aktuálne dva servoelektrické ohraňovacie lisy Safan E-Brake so silou 100 a 300 ton. Prvý lis Safan so silou 200 ton sme zakúpili v roku 2008 a cez 11 rokov nám spoľahlivo slúžil v dvojzmennej prevádzke a obmenili sme len z dôvodu potreby vyššej tonáže a laserového odmeriavania uhlu. Pre tohto výrobcu sme sa rozhodli z mnohých dôvodov. Po prvé sme chceli jeden univerzálny lis, s ktorým budeme schopní s nízkymi nákladmi ohýbať silné a zároveň aj slabé plechy.

Servoelektrický lis má rádovo menšiu spotrebu elektrickej energie, pretože ju spotrebováva len pri samotnom ohybe, čo je len niekoľko sekúnd. To sme si overili aj následným nezávislým meraním. Okrem toho celková absencia hydrauliky umožňuje viacmenej bezúdržbovú prevádzku. Odpadajú výmeny oleja, tesnenie ai. Za celú jedenásťročnú prevádzku boli celkové náklady na údržbu rádovo desaťtisíce korún, čo by u hydraulického lisu podobnej veľkosti nebolo možné.

V neposlednom rade nám vyhovoval aj systém inteligentných svetelných závor, ktorý u mnohých typov ohybov umožňuje dosahovať výrazne vyššej rýchlosti ohýbania. Z dôvodu spokojnosti s týmto systémom sme sa rozhodli v roku 2019 zakúpiť najsilnejšie 300 tonové prevedenie, novo vybavené aj systémom odmeriavanie uhlu ohybu.

Pri rozsahu a objemu výroby vašej spoločnosti je potrebné mať dostatok kvalitných a iste aj flexibilných špecialistov. Akým spôsobom získavate týchto odborníkov? Preferujete skôr skúsené osoby, alebo si ich radšej vychovávate sami?  

Zohraný tím kvalitných zamestnancov je základom pre úspech akejkoľvek spoločnosti. Objednať stroj môžete kedykoľvek, ale získať alebo vyškoliť kvalifikovaného kolegu, trvá roky. Univerzálny spôsob na to nemáme. Nie je problém človeka do pozície postupne vyškoliť, problém je však v tom, že výber je stávkou do lotérie a po niekoľkých rokoch môžete zistiť, že to nebol krok správnym smerom.

Pri hľadaní už kvalifikovaného zamestnanca mimo firmu existuje naopak riziko, že nezapadne do kolektívu, čo sa nám za celú dobu tiež párkrát stalo. Našťastie je fluktuácia v našej spoločnosti takmer nulová, preto nemusíme podobné problémy našťastie riešiť príliš často.

Vaša spoločnosť využíva rôzne dotačné programy Európskej únie. Aké prínosy pre vašu spoločnosť majú?

Úprimne by sme boli radšej, ak by v rámci EÚ žiadne dotácie súkromnému sektoru neexistovali. Deformuje to konkurenčné prostredie, navyše existujú firmy, ktoré sa udržujú pri živote len vďaka dotáciám. Po mnohých rokoch odmietania sme sa však tiež rozhodli niektorých programov využiť, hoci pre náš región boli možnosti obmedzené. 

Išlo predovšetkým o obstaranie rôznych výrobných alebo IT technológií v rámci inovačných procesov. Vždy sme k dotáciám ale pristupovali tak, že všetky zariadenia by sme zhotovovali aj bez nich a vopred sme s dotáciou nijako nekalkulovali. To, že sme ju nakoniec získali, nám skôr umožnilo, využiť prostriedky pre ďalší rozvoj.

Aké novinky v najbližšej dobe pre svojich zákazníkov pripravujete?

V minulých rokoch sme investovali každoročne približne 20-30 % nášho obratu a celú prevádzku výrazne rozšírili a zmodernizovali, vrátane výrazného posilnenia automatizácie na všetkých pracoviskách.

Medzi hlavný cieľ pre rok 2021 a 2022 patrí výstavba novej haly pre povrchové úpravy o úžitkovej ploche cca 3500 m2, vrátane novej technológie - plne automatizované práškové lakovacej linky osadené lakovacími robotmi, ktorá by nahradila existujúce zariadenia.

Rodinná firma je výhodná z mnohých hľadísk, ale tiež nevýhodná z veľmi tesného prepojenia pracovného a osobného života a tiež z dostatku stresu. Akým spôsobom relaxujete a získavate novú energiu?

Samozrejme sa u rodinnej firmy človek neubráni tomu, že rieši pracovné veci po večeroch a cez víkendy. O to viac, keď sme vo firme zamestnaní obaja s manželkou a máme rozdelené úlohy. Ak všetko beží, ako má, tak to našťastie nie je tak stresujúce, ako by sa mohlo zdať. Človek sa musí držať trochu nad vecou a pracovné problémy sa snažiť rýchlo vyriešiť, alebo im v lepšom prípade rovno predísť. Ak sa niečo nepodarí, jednoducho za tým urobiť hrubú čiaru a ísť ďalej.

Niekedy je jednoduchšie niekoľkohodinové rokovania so zákazníkom ako vysvetliť jednoduchú vec vlastným deťom. Osobne mi veľmi pomáhajú rôzne outdoorové aktivity, pri ktorých človek nemá možnosť na prácu myslieť, ako sú vysokohorské treky, skialpinizmus, bežky alebo jazda na bicykli..

Zdroj obrázkov použitých v článku: https://www.baumruk.eu/

Stroje spomínané v článku

E-Brake Ultra

Najvyšší možný štandard presnosti a produktivity na servoelektrických lisoch.

viac

E-Brake HD Ultra

Servoelektrické lisy pre Heavy Duty segment až do 3 000 kN.

viac

Máte otázky? Poradíme Vám, aké zariadenie najlepšie využijete. Napíšte nám a obratom sa ozveme späť.

Sledujte, na čom pracujeme