SafanDarley E-Brake 300 Ultra Dual Drive
SafanDarley E-Brake 160 Ultra

E-Brake Ultra

Servoelektrické lisy pro Heavy Duty segment až do 3 000 kN.

  • Absence jakéhokoliv hydraulického média v systému pohonu.
  • Plně servoelektrické lisy s lisovací silou až 3000 kN.
  • Velmi nízká energetická náročnost, 50% úspora elektrické energie.
  • Mohutná traverza zadního dorazového systému.
  • Velký zdvih a otevření.

Popis technologie

Model E-Brake 300 Ultra Dual Drive uzavírá nejširší a nejucelenější nabídku servoelektrických ohraňovacích lisů na trhu. Koncept založený na léty prověřené technologii umožňuje s patentovaným pohonem Dual Drive dosáhnout lisovací síly až 3000 kN s lisovací délkou až 4080 mm.

S kontinuálními inovacemi nabízí pouze SafanDarley již od roku 1995 jediné skutečně originální servoelektrické ohraňovací lisy.

Možnosti technologie

SafanDarley E-Brake 160 až 300 Ultra je určen pro těžký segment zpracování plechů, všechny výhody servoelektrického pohonu zůstávají zachované.

SafanDarley E-Brake 300 Ultra Dual Drive disponuje velmi masivním dorazovým systémem typu Heavy Duty. Dorazové palce jsou uložené na odpružených základnách, což zaručuje vysokou životnost dorazů a přesnost polohování plechu.

Software

AutoPOL BendSim Unfold

AutoPOL je výkonný offline software do kanceláře. Výhodami jsou práce v 3D prostředí, přímý import 3D modelů z CAD aplikací SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Invertor, Parasolid, Catia V4/V5, Pro/ENGINEER, Siemens NX/Unigraphics atd., maximalizace produktivity a záruka přesnosti finálního výrobku.

Programování probíhá ve třech jednoduchých a z velké části plně automatizovaných krocích.

Možnosti software

Automatizace

Součástí automatizovaných řešení je jeden nebo více robotů, které jsou vybaveny pneumatickými, magnetickými nebo mechanickými držáky výrobků. Hlavní robot může být umístěn buď na pevné pozici, nebo na pojezdových kolejnicích před ohraňovacím lisem, případně na portálu.

Systémy je možné vybavit různými doplňkovými funkcemi a technologiemi s propojením na jiné výrobní procesy před, nebo po ohraňování.

Možnosti automatizace

Ohraňovací nástroje

Moderní technologie ohraňování zvyšují produktivitu výroby. Aby mohla být tato priorita splněna, jsou k tomu nutné správné ohraňovací nástroje, upínací systémy a bombírovací stoly.

U ohraňovacích nástrojů úroveň jejich kvality garantuje použitý základní materiál, tepelné zpracování pracovních ploch, maximální zatížení, přesnost tolerancí rozměrů a rozsah nabídky tvarů, velikostí a segmentací.

Ohraňovací nástroje

Technická specifikace

SafanDarley E-Brake Ultra 160 200 300 Dual Drive
Princip pohonu servoelektrický
Lisovací síla 1600 kN 2000 kN 3000 kN
Lisovací délka 3060 mm 4080 mm 4080 mm
Průchod mezi bočnicemi 3160 mm 4180 mm 4180 mm
Otevření mezi upínáními 515 mm 515 mm 615 mm
Hloubka zadního dorazu v ose X 1100 mm 1100 mm 1300 mm

Videa (1 z 1)

Ke stažení

e-brake-160t-200t-ultra-102018-gb.pdf
4 MB

Stáhnout

e-brake300tultradualdrive102018-gb.pdf
4 MB

Stáhnout

canmet-katalog-cz.pdf
5 MB

Stáhnout

Kontaktujte nás