Prima Power COMBO FMS®

Klíčový modul v automatizaci toku materiálu

Kompaktní COMBO FMS slouží nejen pro skladování výchozích plechů, ale také jako mezisklad pro rozpracované nebo hotové výrobky.
Obrovskou výhodou je možnost integrace až třech řezacích, vysekávacích, kombinovaných nebo ohýbacích center, které mají kdykoliv přístup k výchozímu materiálu, resp. vracejí vyřezané nebo vysekané výrobky nazpět do skladu.
 Výhody 
Při stejné investici a menší zastavěné ploše větší skladová kapacita.
Prakticky nulové časy na přestavení výroby – rychlý a automatický přechod z jednoho výrobku na jiný.
Více provozních hodin při bezobslužném provozu.
Různé vstupní materiály jsou rychle k dispozici na požadovaném pracovišti.
Možnost integrace jedné až třech různých výrobních technologií, nebo výrobních buněk k jednomu COMBO systému.
Možnost využití i jako meziskladu pro rozpracované nebo hotové výrobky.