Prima Power Loading Device
automatické zakládání plechu

Automatický zakladač LD

Zakladání plechů probíhá automaticky zakladačem, který odděluje vždy jeden plech ze svazku a přemísťuje ho do upínací pozice lisu. Zakladač je elektricky ovládaný a podtlak
v sacích přísavkách je vytvořený vývěvou.
Zakladací stůl může být dodaný buď jako pevně přikotvený do podlahy, nebo motoricky poháněný, případně zdvojený pro dvojnásobnou kapacitu plechů.