Prima Power
Shear Genius SGe5

To nejlepší pro zpracování plechu – kombinované vysekávací a stříhací centrum

Úspora materiálu až do 15 % a podstatná redukce výrobního času – to jsou hlavní přednosti kombinace Shear Genius. Servoelektrický přenos razicí síly pro vysekávací lis a pravoúhlé nůžky.
SGe5 obsahuje v základu integrované pravoúhlé nůžky o rozměru 800 x 1 250 mm. Zakládací zařízení LD je jednou ze široké nabídky opcí stroje. K dispozici také obrovský výběr nástrojů, možnost závitování, tváření, rolování Wilson Wheel atd.
 Výhody 
Jedinečný a inovativní stroj, postavený na základě servoelektrického vysekávacího lisu, doplněného o pravoúhlé nůžky.
Díky obrábění bez zbytkových mříží je stroj jednodušší na obsluhu, materiálově efektivnější a procesně spolehlivější.
Kompletní obrábění, a to jednoduše, rychle a s příznivými náklady v jednom upnutí materiálu.
Stroj pracuje s rychlostí, která nemá konkurenci a zároveň neskutečně šetří materiál.
Možnost použití speciálních nástrojů Wilson Wheel na odjehlování, řezání, osazení, nařezávání a vyztužování plechu.
Atraktivní možnosti v oblasti automatizace, jak zakládání, tak odběr výrobků, stohování, paletizace.
 Parametre 
Model Prima Power Shear GeniusSGe5
Princip pohonu beranu a nůžekservoelektrický
Max. formát plechu2 530 x 1 270 mm
Max. tloušťka plechu pro vysekávání8 mm
Max. hmotnost zpracovávaného plechu200 kg
Max. průměr razníku88,9 mm
Lisovací síla (opce)170 (230) kN
Počet rotačních stanic (opce)6 (10)
Simultánní rychlost os X/Y108 m/min
Počet zdvihů - krok 1 mm700 1/min
Počet zdvihů - popisování1 800 1/min
Max. počet nástrojů s MultiTool210
Průměrný elektrický příkon5 kW