Prima Power
Shear Genius SGe6

To nejlepší pro zpracování plechu – kombinované vysekávací a stříhací centrum

Úspora materiálu až do 15 % a podstatná redukce výrobního času – to jsou hlavní přednosti kombinace Shear Genius. Servoelektrický přenos razící síly pro vysekávací lis a pravoúhlé nůžky.
SGe obsahuje v základu integrované pravoúhlé nůžky o rozměru 1 000 x 1 500 mm. Zakládací zařízení LD je ve standardní dodávce stroje.
K dispozici je také obrovský výběr nástrojů, možnost závitování, spodního tváření, rolování Wilson Wheel.
 Výhody 
Jedinečný a inovativní stroj, postavený na základě servoelektrického vysekávacího lisu, doplněného o pravoúhlé nůžky.
Díky obrábění bez zbytkových mříží je stroj jednodušší na obsluhu, materiálově efektivnější a procesně spolehlivější.
Kompletní obrábění, a to jednoduše, rychle a s příznivými náklady v jednom upnutí materiálu.
Stroj pracuje s rychlostí, která nemá konkurenci a zároveň neskutečně šetří materiál.
Možnost použití speciálních nástrojů Wilson Wheel na odjehlování, řezání, osazení, nařezávání a vyztužování plechu.
Neomezená možnost automatizace, jak zakládání, tak odběr výrobků, stohování, paletizace.
 Parametre 
Model Prima Power Shear GeniusSGe6SGe8
Princip pohonuservoelektrickýservoelektrický
Max. formát plechu3 074 x 1 524 mm4 300 x 1 524 mm*
Max. tloušťka plechu pro vysekávání8 mm8 mm
Max. hmotnost zpracovávaného plechu200 kg200 kg
Max. průměr razníku88,9 mm88,9 mm
Max. lisovací síla300 kN300 kN
Max. počet rotačních stanic (volitelné)10 (16)10 (16)
Simultánní rychlost os X/Y150 m/min150 m/min
Počet zdvihů - krok 1 mm1 000 1/min1 000 1/min
Počet zdvihů - popisování2 800 1/min2 800 1/min
Max. počet nástrojů320320
Průměrný příkon5 kW5 kW

* Pozn.: s jednou repozicí upínek