SafanDarley
R-Brake

Ohraňovací lis integrovaný s robotem

SafanDarley R-Brake je revoluční koncept ohýbací buňky. Základem je servoelektrický ohraňovací lis SafanDarley E-Brake 100
s integrovaným robotem do jednoho systému. Pracovní rameno se pohybuje po vodorovném vedení v horní časti lisu.
Obrovskou výhodou této koncepce je úplně volná plocha podlahy v přední části lisu.
 Výhody 
Všechny výhody technologie SafanDarley E-Brake.
Jednoduchý a rychlý přechod na ruční ohýbání.
Volná plocha v přední části lisu nejen pro rozviny a hotové výrobky, ale i pro pohodlnou práci operátora při ručním ohýbaní.
Volitelné off-line programování s SafanDarley RoboWave simulační software.
V rámci volitelné výbavy rozšíření posuvu robota, přepolohovadlo pro podávání, detekce dvojitého plechu.
Stroj může pracovat téměř nepřetržitě a bez rizika chyb v návaznosti na přísun a odběr materiálu.