Antil APR

Jednoduchá obsluha a integrace téměř
s jakýmkoliv CNC ohraňovacím lisem

Velkými nevýhodami univerzálních robotů použitých pro ohraňování je jejich vysoká kvalifikační náročnost na programátory
a velikost zastavěného prostoru před ohraňovacím lisem. Unikátní portálové roboty Antil APR jsou určené výhradně pro práci na ohraňovacích lisech. Dovybavením ohraňovacího lisu robotem Antil ušetříte značné finanční prostředky.
 Výhody 
Standardní provedení umožňuje manipulaci s materiálem až do hmotnosti 250 kg.
Konstrukce a instalace robota neblokuje ohraňovací lis a je možné kdykoliv pracovat na lise v manuálním režimu.
Velká manipulační oblast pro nakladání a vykladání rozvinů a hotových výrobků.
Průchod pod portálem umožňuje přejezd vysokozdvižného vozíku.
Jednoduchá kinematika pohybů. Tři lineární osy sledují osy lisu a dvě polární osy pro uchycení a manipulaci s výrobkem.
Jednoduché, přímé a intuitivní programování uvítají všichni, kteří s robotem nemají žádné zkušenosti.