Wila
bombírovací stoly

Bombírovací stoly s kompaktní konstrukcí

Při všech hydraulických ohraňovacích lisech se projevuje negativní jev deformace horního
a dolního baranu v průběhu ohraňování. Bez korekce neproniknou horní nástroje dostatečně hluboko do spodních nástrojů.
V důsledku toho úhel ohybu není konstantní po celé délce ohybu. Wila vyvinula velmi účinné bombírovací stoly, které řeší tento problém.
 Výhody 
Spojité bombírování kompenzuje deformace po celé délce lisu.
Ve stole se nachází klínovitý systém pro vymezení lokálních odchylek.
Díky kompaktním rozměrům je minimální pravděpodobnost kolize mezi plechem a stolem při výrobě složitých ohybů.
Na přestavění systému slouží elektromotor napojený na CNC řídící systém, nebo se průhyb přestavuje manuálně klikou.
V středu stolu je drážka na upnutí jednodrážkových matric, čímž odpadá potřeba jejich centrování vůči horním nástrojům.
Stoly s manuálním nebo hydraulickým upínáním matric.